• 0 282 686 57 87
  • [email protected]
  • Esentepe Mah. Sancak Cad. Real Tower İş Kulesi Kat:7 Ofis: 50 Çorlu/TEKİRDAĞ
tanıtım filmi çekimi

Çerkezköy Peyzaj

Çerkezköy Peyzaj

Çerkezköy Peyzaj

Peyzaj, çevre içinde yer alan çeşitli karakterdeki doğal ve kültürel elemanların, estetik ve fonksiyonel bir şekilde bir araya getirilip düzenlenmesi sanatıdır. Burdan anlaşıldığı gibi peyzaj sadece bitki düzenleme değil, aynı zamanda bitkilerin devamlılığını sağlamak için sulama sistemlerinin, görsel ve fonksiyonelliği sağlayabilmek içinse aydınlatma ve sert zemin düzenlemelerinin bir bütün halinde düşünülüp mekan oluşturulmasıdır. Aslında peyzaj sözcüğü manzara ya da daha doğrusu kır manzarası, kır resmi anlamında, Fransızcadan alınan resim ve fotoğraf sanatına ait bir terimdir. Uygulama alanı zamanla genişleyerek, bir bahçeden çok büyük, birçok bahçeleri, yerleşim alanlarını, korulukları, kırsal alanları içine alacak kadar büyük doğa parçalarının düzenlenmesinden, kent planlama branşına kadar dayanmıştır.

Doğa, planlama ve tasarım kavramlarını sistematik bir yapı içinde inceleyen Peyzaj Mimarlığı, sanat, bilim, mühendislik ve teknolojiyi biraraya getirerek alan tasarımı, planlaması ve yönetimi ile uğraşan bir meslek disiplinidir. Dünyada yaklaşık bir yüzyıldan daha uzun süredir Peyzaj Mimarları çevreyi şekillendirmektedir. Peyzaj Mimarları parklar, bahçeler, turizm ve dinlenme alanları, üniversite kampüsleri, yerleşim alanları, ticari merkezler ve kamu yapıları ile ilgili yer seçimi yapar, lokal ve gerekse bölgesel ölçekte alan kullanım kararları üretir. Aynı zamanda sulak alanlar, akarsu koridorları, maden ocakları, katı atik depolama alanları, ormanlar gibi insanlar tarafından tahrip edilmiş veya edilmekte olan alanların sürdürülebilirliği ve onarımı için planlama yapar. Ulusal bölgesel ve lokal kapsamdaki tarihi alanlar ve kültürel kaynakların koruma projelerini yürütür.

Peyzaj projelendirmesi tüme varım yöntemiyle aşama aşama ilerleyen bir süreçtir. Bu süreçte; peyzaj tasarımı, avan proje, bitkisel ve yapısal uygulama projeleri ile üç boyutlu modelleme ve görselleştirme çalışmaları yer almaktadır. Öncelikle alanınızın durumu ve ölçülerine, sizin alan konusundaki isteklerinize göre konsept çalışmalarla peyzajını tasarlıyoruz. Peyzaj tasarımından sonra çizimlerin netleştiği, uygulama sürecinde lazım olabilecek tüm detayların, ölçülerin yer aldığı avan projeyi hazırlıyoruz. Bu proje aşamasını bitkisel ve yapısal uygulama projeleri destekliyor. Bitkisel uygulama projesinde amaç ve işlevlerine göre kullanılacak bitkiler ve bunların alan üzerindeki konumları belirleniyor, isim ve adetlerinin yer aldığı lejant hazırlanıyor. Yapısal uygulama projesinde ise alanda kullanılacak donatı elemanları, mekanlar ve ölçüleri, sert zemin ve yer döşemeleri yer alıyor, uygulanacak döşeme ve kaplama malzemelerinin detayları ve metrekareleri lejantta belirtiliyor. Ayrıca yapılan uygulama sonrasında alanın son halini görebilmeniz için üç boyutlu modellemeler ve kaliteli görselleştirme işlemleriyle projemizi destekleyen görsel sunumlar yapıyoruz.